IV Aukcja Młodej Sztuki

20 maja  (czwartek) 2010

godzina 19.00

DESA Unicum

więcej informacji, katalog itp:

http://www.desa.pl/pl/Aukcje/12928_4-aukcja-mlodej-sztuki-20-maja-2010.html